Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
แผนการดำเนินงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท (05 ก.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันและประกวดต่างๆ ตามโครงการป... (29 ส.ค. 2561)  
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสา... (16 ส.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ... (15 ส.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนั... (10 ส.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (10 ส.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่องการคัดเลือกประธาน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญั... (08 ส.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (07 ส.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสาม... (07 ส.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกียร์ (07 ส.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (03 ส.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ ส... (26 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (18 ก.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยวิส... (22 พ.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง การคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์(แ... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (17 พ.ค. 2561)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ ส... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (20 เม.ย. 2561)
ประกาศสภาอบต.เกียร์ เรื่องการอนุมัติญัตติในการประชุมสภา อบต.เกียร์ (09 เม.ย. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6... (05 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.เกียร์ ร่วมเดินขบวนอำ... (17 ก.ย. 2561)  

อบต.เกียร์ จัดประชุมซักซ้... (14 ก.ย. 2561)  

อบต.เกียร์ จัดประชุมเพื่อ... (14 ก.ย. 2561)  

อบต.เกียร์ เข้าร่วมประชุม... (14 ก.ย. 2561)

อบต.เกียร์ ขอเชิญเข้าร่ว... (14 ก.ย. 2561)

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาค... (13 ก.ย. 2561)

ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมเยี... (10 ก.ย. 2561)

อบต.เกียร์ ประชุมประจำเดื... (10 ก.ย. 2561)

โครงการส่งเสริมความรู้เกี... (07 ก.ย. 2561)

อบต.เกียร์ ออกหน่วยให้บริ... (06 ก.ย. 2561)

อบต.เกียร์ ออกหน่วยให้บริ... (04 ก.ย. 2561)

อบต.เกียร์ ออกหน่วยให้บริ... (03 ก.ย. 2561)

อบต.เกียร์ เข้าสำรวจและดำ... (03 ก.ย. 2561)

อบต.เกียร์ ออกหน่วยให้บริ... (31 ส.ค. 2561)

โครงการโภชนาการอาหารสำหรั... (31 ส.ค. 2561)

อบต.เกียร์ ประชุมปรึกษาหา... (30 ส.ค. 2561)

อบต.เกียร์ ออกหน่วยให้บริ... (29 ส.ค. 2561)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมเปิดโค... (28 ส.ค. 2561)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ติดตา... (28 ส.ค. 2561)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่พบปะเ... (28 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีการเจาะจง โครงการก่อส... (12 ก.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีการเจาะจง โครงการก่อส... (12 ก.ย. 2561)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเข้าบาลาเซาะห์ กม.8 หมู่ 2 บ้านไอยามู... (06 ก.ย. 2561)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนนิคมพัฒนา 2 (ต่อเส้นเดิม) ... (06 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต. เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหา... (04 ก.ย. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีการคัดเลือก โครงการก่... (28 ส.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีการคัดเลือก โครงการก่... (22 ส.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูบากูลิง หมู่ที่ 2 (ต่อเส้นเดิม) ต.เกียร์... (20 ส.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นฝาย หมู่ที่ 4 บ้านทรงคีรี ต.เกียร์ อ.ส... (15 ส.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการต... (02 ส.ค. 2561)
ประกาศ อบต. เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎา... (02 ส.ค. 2561)
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูเขาร้อย หมู่ที่ 3 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นร... (20 ก.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการซ... (20 ก.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศ อบต. เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุน... (03 ก.ค. 2561)
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม สายหน้าบ้านสมาชิก หมู่ 5 บ้านสายบริษัท ต.เกียร์ อ.สุคิร... (28 มิ.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.8 หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านน้ำใส หมู่ที่ 3 (ซอ... (26 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (04 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (03 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (03 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ขององค์... (15 ส.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างข... (23 ก.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น... (17 พ.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารก... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินและเลือกสรร ฯ พนักงานตามมภารกิจและ... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตาม... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (23 พ.ย. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน... (12 ก.พ. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธื์สมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งข... (07 พ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแ... (18 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (27 ต.ค. 2554)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (02 ก.ย. 2554)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคค... (01 ส.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 7370 9886  เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง)  0 7370 9887  อีเมล์
 : admin@gear.go.th
ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  
โทรศัพท์ : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
www.gear.go.th   facebook/fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์