Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
งานคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกียร์
โครงสร้างกองทุน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
ระเบียบกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการดำเนินงาน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง อบต.
ผลการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Facebook อบต.เกียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบปร... (08 เม.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที... (08 เม.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการสอบคัดเลือ... (01 เม.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ระเบียบ อบต.เกียร์ ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบ... (01 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (31 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต... (31 มี.ค. 2564)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัย... (30 มี.ค. 2564)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (25 มี.ค. 2564)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยวิสามัญ ส... (19 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ... (17 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเ... (17 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามวัดการรั... (09 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ศพด.สายบริษัท เรื่อง รับสมัครนักเรียนเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา... (23 ก.พ. 2564)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (16 ก.พ. 2564)
ประกาศสภา อบต.เกียร์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยแรกของปี... (16 ก.พ. 2564)
ประกาศ สภา อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมั... (15 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติง... (08 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำ... (01 ก.พ. 2564)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ สมัยสามัญ สมั... (28 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบป... (14 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.เกียร์ จัดโครงการป้อง... (12 เม.ย. 2564)  

อบต.เกียร์ จัดประชุมปรึกษ... (09 เม.ย. 2564)  

อบต.เกียร์ จัดโครงการปัจฉ... (08 เม.ย. 2564)  

อบต.เกียร์ จัดประชุม คณะก... (07 เม.ย. 2564)

อบต.เกียร์ จัดโครงการปัจฉ... (01 เม.ย. 2564)

อบต.เกียร์ ได้จัดประชุมคณ... (31 มี.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภาฯ ... (29 มี.ค. 2564)

อบต.เกียร์ จัดโครงการแข่ง... (25 มี.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ปิดโครงการฝึกอ... (18 มี.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ร่วมกับนายกเหล... (18 มี.ค. 2564)

อบต.เกียร์ เปิดโครงการฝึก... (16 มี.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ได้ประชุมเพื่อ... (12 มี.ค. 2564)

อบต.เกียร์ เข้าร่วมโครงกา... (03 มี.ค. 2564)

อบต.เกียร์ ได้ประชุมเพื่อ... (01 มี.ค. 2564)

อบต.เกียร์ จัดโครงการส่ง... (24 ก.พ. 2564)

อบต.เกียร์ จัดโครงการจัดก... (23 ก.พ. 2564)

อบต.เกียร์ ได้ประชุมสภาฯ ... (15 ก.พ. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ฉีดพ่... (10 ก.พ. 2564)

อบต.เกียร์ ลงพื้นที่ฉีดพ่... (08 ก.พ. 2564)

อบต.เกียร์ จัดโครงการเคาะ... (29 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้า... (26 ม.ค. 2564)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.24-001 สายสะพานใหม่... (14 ม.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (... (15 ธ.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (16 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.... (05 ต.ค. 2563)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.... (03 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.... (04 ส.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ... (02 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.... (02 มิ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมแซม... (12 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมแซม... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้า... (03 มี.ค. 2563)
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายข้างมัสยิด หมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริ... (02 มี.ค. 2563)
โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายเขาร้อย หมู่ที่ 3 บ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จ... (02 มี.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านสายบริษัท (นอก) ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน ... (20 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวสารบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการสอบคัดเลือ... (01 เม.ย. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต... (31 มี.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือประเภทอื่น (18 มี.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเ... (18 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือประเภทอื่น (05 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (30 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง... (28 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเ... (13 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ขององค์... (15 ส.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างข... (23 ก.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น... (17 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารก... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินและเลือกสรร ฯ พนักงานตามมภารกิจและ... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตาม... (02 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (23 พ.ย. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน... (12 ก.พ. 2558)
ประกาศ อบต.เกียร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธื์สมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งข... (07 พ.ย. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
หมู่ที่ 1  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96190
โทร/โทรสาร : 0 7370 9886   เหตุด่วน  เหตุร้าย (ดับเพลิง) โทร 0 7370 9887  

ร้องทุกข์แจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน  โทร : 0 7370 9886  ต่อ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
                                                       ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร : 0 7370 9886 ต่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                                                                                                         หรือผ่านช่องทาง ดังนี้